Fide Takip Programı fide firmalarının bütün süreçlerini yönetebilen ve Logo ERP ürünleri ile tam entegre çalışabilen bir programdır. Tohumların hangi firmalara ait olduğu, ne zaman teslim edileceği, tohumların atılma ve ekilme zamanları için kullanıcıya yardım eder.